SKORZYSTAJ

Z OFERT

Ciesz się korzyściami płynącymi z naszych programów partnerskich

ÖAMTC (Austriacki Automobilklub)

Właściciele Karty Klubowej ÖAMTC otrzymują zniżkę na siebie oraz osobę towarzyszącą. Jest to tylko jedna z wielu korzyści przysługujących członkom klubu.

ARBÖ

Właściciele Karty ARBÖ otrzymują zniżkę na siebie oraz osobę towarzyszącą. Jest to tylko jedna z wielu korzyści przysługujących członkom.